Pedagogisk utveckling
Svenska Skolföreningen Zürich - Aargau - Schwyz - Zug - Schaffhausen

Pedagogisk utveckling
IKEA sponsrade Skolföreningen finansiellt under 2013. Pengarna öronmärktes för pedagogisk utveckling. Samtliga lärare kompetensutvecklades under hösten och våren 2013/2014.


Stärk språket stärk lärandetLärarna vill stärka språket och lärandet bland eleverna i svenska skolföreningen på ett pedagogiskt och konstruktivt sätt genom att förbättra och utveckla befintliga arbetsplaner.


Hur ska man som lärare arbeta för att nå alla elever i ett heterogent och mångkulturellt klassrum? Hur kan man arbeta så att undervisningen blir både språk- och kunskapsutvecklande? Det är frågor som lärarna kommer att söka svar på under läsåret. De kommer att inleda ett fortbildningsprojekt i slutet av september. Hela projektet vilar på boken ”Stärk språket stärk lärandet” av Pauline Gibbons, som köpts in till alla lärare.


- I ”Stärk språket stärk lärandet” utgår Gibbons från aktuell forskning och ger konkreta modeller för hur man kan arbeta både språk- och kunskapsutvecklande i olika ämnen med elever i klassrummet. Lärarna kommer att prova olika modeller i klassrummen för att sedan kunna diskutera och utveckla det pedagogiska arbetet tillsammans. Målet är också att ta fram en bedömningsmodell för de olika momenten; läsa, tala, lyssna och skriva så att vi på ett likvärdigt och rättvist sätt kan bedöma elevernas prestationer i svenska i och runt om Zürich.

Copyright © All Rights Reserved      Schwedischer Schulverein - Postfach 209 - 8126 Zumikon


Hemsidan stöds inte av Internet Explorer 7 eller äldre version. Ladda ner en nyare version här >>