Undervisningen
Svenska Skolföreningen Zürich - Aargau - Schwyz - Zug - Schaffhausen

UndervisningenGruppundervisning i kompletterande svenska


Kompletterande svenska (KS) åk 1-9 / gymnasienivå - förberedande Tisustest


Svenska Skolföreningen välkomnar elever från åk 1-9 till gruppundervisning i kompletterande svenska. Undervisningen följer "Kursplanen för kompletterande svenska riktad till svenska elever i utlandet". Undervisningen följer även den kantonala "Ramläroplanen" för HSK (Heimatliche Sprache und Kultur). Från och med hösten 2014 erbjuder Skolföreningen en Tisusförberedande kurs på gymnasienivå. Detta med syfte att klara Tisustestet och på så vis få behörighet att söka in till svenska högskolor- och universitet.

 

Undervisningen sker normalt i grupp om minst 7 och max ca.12 elever i olika orter runtom Zürich. I den mån det går, strävar vi efter att bilda grupper om 2 årskurser för att kunna erbjuda så homogena klasser som möjligt. Undantag: årskurs 1 som undervisas separat.


För er som vill veta mer om undervisning i kompletterande svenska i utlandet rekommenderas Skolverkets Information till elever och föräldrar om svensk undervisning i utlandet. 


Utbildningsmöjligheter

Handledning


Handledning, Sofia Distans åk 6-9 / Hermods Distansgymnasium (svenska 1-3)*


Från och med årskurs 6 finns möjlighet att växla från gruppundervisning i kompletterande svenska till Sofia Distans (åk 6-9) och därefter Hermods Distansgymnasium (Svenska 1, 2, 3). För dessa elever erbjuder Skolföreningen så kallad handledning. Det innebär att föreningens lärare fungerar som handledare och hjälper eleven att planera arbetet och nå de mål som kurserna i Sverige kräver.

Handledningen är inget krav från distansskolan i Sverige men underlättar inlärningen.


*Hermods Distansgymnasium övertog den 1 juni 2014, "Distansutbildning i utlandet", och avlöste därmed Värmdö Distans.

 

Distansskolorna i Sverige ansvarar för betygsättningen vilken genomförs from åk 6. Undervisningen följer den svenska kursplanen i svenska. Handledningen sker i betydligt mindre grupper än i de yngre årskurserna och tid och plats görs upp med handledaren.

 

Anmälan till distansskolorna görs direkt till respektive distansskola, Sofia Distans och Hermods Distansgymnasium.

Observera att distansskolorna har ett annat sista anmälningsdatum!


För att bli behörig att läsa svenska på gymnasienivå krävs ett betyg i svenska från

åk 9.Behörighet i svenska till universitets- och högskolestudier i Sverige


Behörighet uppnås genom lägst betyg E i gymnasiekursen Svenska 3. Behörighet kan även uppnås genom att göra ett s.k. Tisustest, "Svenska för universitets- och högskolestudier" med godkänt resultat.


För mer information om antagningsregler till universitet och högskolor se www.antagning.se.

Copyright © All Rights Reserved      Schwedischer Schulverein - Postfach 209 - 8126 Zumikon


Hemsidan stöds inte av Internet Explorer 7 eller äldre version. Ladda ner en nyare version här >>