HSK och betyg
Svenska Skolföreningen Zürich - Aargau - Schwyz - Zug - Schaffhausen

HSK och betygMed HSK (Heimatliche Sprache und Kultur) menas kompletterande undervisning i hemspråk. HSK täcker ett större antal språk och erbjuds i den obligatoriska schweiziska grundskolan (årkurs 1-6) i de flesta kantoner. Här får flerspråkiga elever möjlighet att utveckla sitt hemspråk / modersmål samt fördjupa sina kunskaper i hemlandets kultur med bla undervisning i historia, geografi, litteratur och traditioner. Undervisningen erbjuds av externa huvudmän (ambassad, konsulat, skolförening eller annan huvudman) vilka erkänns av respektive skoldirektion i ett officiellt förfarande. Grundskolan ansvarar för att informera om HSK erbjudandet.

 

Svenska Skolföreningen är ackrediterad partner i HSK i Kantonerna Zürich, Aargau, Schwyz och Schaffhausen. Det innebär att skolföreningens elever som går i den schweiziska grundskolan i en av dessa kantoner får svenskan noterad i sitt "Zeugnis". Betygsättningen är obligatorisk och sker enligt de riktlinjer och mallar som gäller för samtliga hemspråkslärare i de respektive kantonerna. De elever som läser på internationella skolor erhåller också detta intyg.


Elever som läser på Sofia eller Värmdö distans betygsätts av läraren på distansskolan. Enligt svenska skolverkets direktiv sätts inte betyg på elever som följer kursplanen i kompletterande svenska.Betygskriterier åk 2-5


Delkompetenserna i HSK-betyget är: Läsa, skriva, tala/lyssna samt so-ämnen och traditioner. So-ämnen och traditioner är med sitt innehåll integrerad i de andra delkompetenserna.

 

Alla delkompetenser viktas lika. Vi strävar efter att målen ska vara uppnådda i slutet av året. Exempel:


  • En 5:a och tre 4:or = 4
  • Två 5:or och två 4:or = 4,5
  • Tre 5:or och en 4:a = 5


Betyg 1-3=   Icke godkänt

Betyg 4=      De väsentligaste målen är uppnådda.

Betyg 4-5=   Se ovan

Betyg 5=      Bra, och alla mål är uppnådda. Läxorna ska göras, samt material medtagas till varje lektion.

Betyg 5-5=   Se ovan

Betyg 6=      Mycket bra- alla mål är uppnådda och eleven har regelbundet gjort utöver vad som krävs.


Betyget bedöms enligt den årskurs de går i den ordinarie skolan.Läs mer om HSK på respektive Kantons hemsida:


  • HSK Kanton Zürich >>

  • HSK Kanton Aargau >>

  • HSK Kanton Schwyz >>

Copyright © All Rights Reserved      Schwedischer Schulverein - Postfach 209 - 8126 Zumikon


Hemsidan stöds inte av Internet Explorer 7 eller äldre version. Ladda ner en nyare version här >>