Varför flerspråkighet
Svenska Skolföreningen Zürich - Aargau - Schwyz - Zug - Schaffhausen

Varför flerspråkighet?


 

Den kompletterande undervisningen i svenska har för avsikt att ge svenska elever utanför Sverige möjlighet att bli aktivt två- eller flerspråkiga. Enligt skolverkets kursplan syftar undervisningen i ämnet svenska till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater. Det finns många fördelar med att vara två- eller flerspråkig:


 • Den som behärskar sitt modersmål har lättare att lära sig ytterligare språk.


 • Bra kunskaper i modersmålet underlättar upprätthållandet av kontakten med familj, släkt och vänner.


 • Modersmålsundervisningen har en positiv effekt på inlärningen i skolan eftersom den stärker självförtroendet och underlättar förmågan att inhämta kunskap rent allmänt.


 • Eleverna fördjupar sin förståelse för ursprungslandet och de lär sig reflektera över sin situation i Schweiz.


 • Att behärska ett ytterligare språk är fördelaktigt senare i yrkeslivet.


 • Flerspråkigheten gynnar utvecklingen av tolerans och förståelse för andra kulturer vilket är en viktig kompetens i det mångkulturella och globala samhället.


Hur kan jag stötta mitt flerspråkiga barn?


 

Så här kan du som förälder gynna ditt flerspråkiga barns språkutveckling: • Använd det språk som faller sig naturligt och som du bäst behärskar - normalt är det modersmålet. Undvik att blanda modersmålet med andra språk när du pratar med barnet. Håll kvar vid modersmålet även om barnet inte svarar på svenska. Låt barnet självt bestämma vilket språk det vill använda.


 • Föräldrar som pratar olika språk, kan hålla kvar vid sitt modersmål i samtal med barnet. Även här underlättar det med klara regler: "mamma pratar så här och pappa så, när vi sitter vid middagsbordet pratar vi så här".


 • Kanske kommer ditt barn i en speciell utvecklingsfas inte att vilja prata svenska, trots att det förstår svenska. Om du konsekvent håller kvar vid modersmålet, lär sig barnet genom att lyssna - och kommer med stor sannolikhet att återgå till att tala svenska senare. Oroa dig alltså inte!


 • Stöd och uppmuntra barnet och låt det glädjas över sina framgångar - tex. genom att berätta ur vardagen, lyssna, titta på bilderböcker, läsa rim, sjunga, läsa eller höra sagor.


 • Skapa regelbundet möjligheter där barnet måste använda svenskan utan extern språkhjälp (lek och utbyte med andra svenska barn, besök hos släkten i hemlandet etc.). 

Copyright © All Rights Reserved      Schwedischer Schulverein - Postfach 209 - 8126 Zumikon


Hemsidan stöds inte av Internet Explorer 7 eller äldre version. Ladda ner en nyare version här >>