Läsförståelse
Svenska Skolföreningen Zürich - Aargau - Schwyz - Zug - Schaffhausen

Läsförståelse


IKEA sponsrade Skolföreningen finansiellt under 2015. Pengarna är öronmärkta för pedagogisk utveckling inom området "Läsförståelse".

Samtliga lärare ska under hösten och våren 2015/2016 genomgå en kompetensutveckling.I slutet av augusti hade svenska skolföreningen i Zürich förmånen att få ta emot Marie Trapp för att vidareutbilda oss lärare. Marie Trapp är 1-7 lärare med sv/so och idrott som inriktning. Fr.o.m. hösten 2013 arbetar hon också som förstelärare med uppdrag att inspirera, handleda och stötta andra pedagoger i läs- och skrivundervisningen.


Målet med fortbildningen var att ge oss lärare inspiration och mer kunskap om läsförståelse. Syftet med undervisning i lässtrategier är att utveckla eleverna till ”Expertläsare”. För att göra det behöver vi ge dem olika strategier – verktyg för att lyckas. Precis som snickaren förstår att han behöver olika verktyg för olika syften använder den gode läsaren olika lässtrategier.


Lässtrategier ska vara så förankrade hos eleverna att de kan plocka fram dem närsomhelst de kommer i kontakt med olika texter oavsett genre. Målet är att eleverna ska bli expertläsare och äga sina strategier.


” Stjärnläsare” blir man alltså inte då man behärskar ett givet antal strategier utan när man låter lässtrategierna samspela för att fördjupa och kontrollera sin förståelse. 


Eleverna i svenska skolföreningen har under hösten kommit i kontakt med ”Läsfixarna”. Det är de olika strategierna, personifierade,

som samspelar under läsningen. Alla lärare har tillgång till en studiehandledning- ”En Läsande Klass”. Denna handledning vilar på tre ben;

högläsning, strategier och dialog där texten och textens innehåll är det viktigaste. Boken skall alltid vara i centrum.

Genom att samtala om textens innehåll med strategierna som stöd skapas ett läsengagemang hos eleverna, som förhoppningsvis i förlängningen leder till ökad läslust.


Marie Trapp gav oss en inspirerande och engagerad föreläsning. Lärarna är nu fyllda med ny kunskap och förståelse i detta viktiga ämne som med all sannolikhet kommer att ge ert barn hjälp med läsningen. Vi tackar IKEA som gjorde denna vidareutbildning möjlig genom ett fint ekonomiskt bidrag.


Titta gärna på filmen om våra Läsfixare >>
Copyright © All Rights Reserved      Schwedischer Schulverein - Postfach 209 - 8126 Zumikon


Hemsidan stöds inte av Internet Explorer 7 eller äldre version. Ladda ner en nyare version här >>