Skolavgift
Svenska Skolföreningen Zürich - Aargau - Schwyz - Zug - Schaffhausen

Skolavgift för läsåret 2018/2019

Se kostnadsöversikt nedan!

(Klicka på bilden för att se den i större storlek)


Elever i kompletterande undervisning


Undervisningen finansieras av den årliga skolavgiften som betalas av föräldrarna samt ett statsbidrag från Sverige vilket utbetalas direkt till skolföreningen. Svenskt statsbidrag* betalas endast ut till elever i kompletterande svenska, under förutsättning att minst en vårdnadshavare är svensk medborgare och att svenskan används i det dagliga umgänget med barnet.


Finlandssvenska elever får statsbidrag från Finland vilket ansöks om av föreningen. I kostnadsöversikten nedan är detta ej beräknat.


Skolföreningen erbjuder en syskonrabatt från och med andra barnet. För alla familjer tillkommer en medlemsavgift varje läsår vilken är till för att täcka föreningens administrativa kostnader.


Om så önskas kan föreningen erbjuda privat undervisning.Elever anslutna till Sofia Distans eller Hermods Distansgymnasium


Skolavgiften för Hermods Distansgymnasium, se skolans hemsida. 


Skolföreningen erhåller inget statsbidrag* för elever anslutna till Sofia eller Hermods Distans.

 


* Bestämmelserna som ligger till grund för det svenska statsbidraget

Bestämmelserna återfinns i Förordning SFS 1994 519 om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. För barn i kompletterande undervisning som inte uppfyller kravet på svensk vårdnadshavare stiger skolavgiften om det belopp som utgör statsbidraget. Statsbidragets belopp fastslås årligen av regeringen i Sverige.
Copyright © All Rights Reserved      Schwedischer Schulverein - Postfach 209 - 8126 Zumikon


Hemsidan stöds inte av Internet Explorer 7 eller äldre version. Ladda ner en nyare version här >>