Anmälan
Svenska Skolföreningen Zürich - Aargau - Schwyz - Zug - SchaffhausenAnmälan till läsåret 2019/2020 


Anmälningarna ska vara Skolöreningen tillhanda senast den 30 april. Vänligen kontakta oss vid frågor.


Ny anmälan gäller endast för nya elever, samt elever som idag läser i åk 1 och ämnar att byta ort till nästa läsår och elever som idag läser åk 5 samt äldre elever som går över till distansundervisning och handledning. Ämnar man sluta i undervisningen måste en avanmälan göras. I undantagsfall kan elever som idag läser åk 5 välja att stanna i sin befintliga grupp enligt överenskommelse.


Från och med årskurs 6 och uppåt erbjuder vi olika undervisningsalternativ. Information i det ämnet   kan ni läsa mer om i denna presentation från 8 mars, 2016 >>


I månadsskiftet juni/juli skickas en bekräftelse ut via e-post gällande ort, tid och dag.


Har du frågor kring anmälningsförfarandet vänd dig till:


Josefine Billquist

Sekreterare

e-post: info(at)svenskaskolforeningen.ch


Har du frågor kring  själva undervisningen kan du också kontakta skolföreningens lärarrepresentant Annika Jönsson

e-post: annika (at) svenskaskolforeningen.ch


(* För nya elever ger Svenska Skolföreningen möjlighet till max 3 provlektioner vid terminens början. Kontakta Josefine Billquist).Anmälan till gruppundervisning i kompletterande svenska (KS)

 

Svenska Skolföreningen välkomnar elever från åk 1-9 samt Tisusförberedande kurs (gymnasienivå) till gruppundervisning i kompletterande svenska.

Undervisningen följer "Kursplanen för kompletterande svenska riktad till svenska elever i utlandet". Undervisningen följer även den kantonala "Ramläroplanen" för HSK (Heimatliche Sprache und Kultur). 

 

Undervisningen sker normalt i grupp om minst 7 och max ca.12 elever i olika orter runtom Zürich. I den mån det går, strävar vi efter att bilda grupper om 2 årskurser för att kunna erbjuda så homogena klasser som möjligt. Undantag: årskurs 1 samt Tisus som undervisas separat.

 

  • Kompletterande svenska åk 1

Elever som önskar påbörja åk 1 till hösten

Länk till anmälnngsformulär>>

 

  • Kompletterande svenska åk 2-5

Elever som idag, redan läser kompletterande svenska åk 2-5, behöver inte anmäla sig på nytt om de avser att fortsätta på samma ort och tid.

Länk till anmälningsformulär>>

 

  • Kompletterande svenska åk 6-9

Elever som idag, redan läser kompletterande svenska åk 6-9, behöver inte anmäla sig på nytt om de avser att fortsätta på samma ort och tid.

Länk till anmälningsformulär>>

 

  • Tisusförberedande kurs (åk 10-12)

Elever som idag redan läser Tisusförberedande kurs behöver inte anmäla sig på nytt.

Länk till anmälningsformulär>>


  • Intressanmälan nybörjarkurs i svenska ny!

Elever som har intresse av att anmäla sig för en nybörjarkkurs i svenska.

Länk till anmälningsformulär>>

 

OBS! De dagar och tider som anges på anmälningsblanketten är baserade på de aktuella klasserna som finns idag. Inför skolstarten kan de behöva ändras beroende på hur elevunderlaget förändras framöver. Innan definitivt beslut fattas informeras berörda familjer.Anmälan till handledning, distansundervisning i svenska via Sofia/Hermods Distansgymnasium


Från och med årskurs 6 finns möjlighet att växla från gruppundervisning i kompletterande svenska till Sofia Distans (åk 6-9) och därefter Hermods Distansgymnasium (Svenska 1, 2, 3). För dessa elever erbjuder Skolföreningen så kallad handledning. Det innebär att föreningens lärare fungerar som handledare och hjälper eleven att planera arbetet och nå de mål som kurserna i Sverige kräver. Handledningen är inget krav från distansskolan i Sverige men underlättar inlärningen.

 

Distansskolorna i Sverige ansvarar för betygsättningen vilken genomförs from åk 6. Undervisningen följer den svenska kursplanen i svenska. Handledningen sker i betydligt mindre grupper än i de yngre årskurserna och tid och plats görs upp med handledaren.

 

  • Anmälan till distansskolorna görs till skolorna direkt på deras respektive hemsida:

www.sofiadistans.nu >>

www.hermods.se >>

Observera att skolorna har ett annat sista anmälningsdatum!

 

  • Handledning via Svenska Skolföreningen

Elever som idag redan har handledning via Svenska Skolföreningen behöver inte anmäla sig på nytt.

Länk till anmälningsformulär>>

 

 

Avanmälan

 

Elever som har för avsikt att sluta undervisningen inför ett kommande läsår måste göra en avanmälan. Denna görs av vårdnadshavaren senast 30 april via avanmälningsblanketten. Ej inkommen avanmälan leder till en faktura för den undervisning som eleven skulle ha deltagit i.

Länk till avanmälan>>


 Copyright © All Rights Reserved      Schwedischer Schulverein - Postfach 209 - 8126 Zumikon


Hemsidan stöds inte av Internet Explorer 7 eller äldre version. Ladda ner en nyare version här >>