Bidragsinformation
Svenska Skolföreningen Zürich - Aargau - Schwyz - Zug - Schaffhausen

Viktig information för de elever som har undervisning i svenska på de internationella skolornaInternational-Community School (ICS) i Zumikon


Alla "nya" elever som anmält sig till undervisning i svenska i ICS lokaler i Zumikon ombeds fylla i det så kallade Waiver Form ICS Zumikon i samband med skolstarten och ge till sin svenska lärare eller skicka det per post till Anette Österholm, Skolföreningens lokalansvarige på ICS i Zumikon. Elever som sen tidigare har läst svenska i ICS-lokaler och har fyllt i "Waiver Form" behöver inte göra det igen.


Formuläret ska vara inlämnat senast den 20 september, 2017 direkt till Anette Österholm eller elevens lärare. Detta är viktigt för att föreningen ska få tillgång till lokaler.


De elever, som har sin vanliga undervisning på ICS i Zumikon, har rätt till en kostnadsersättning för hemspråksundervisning av skolan.

För att få denna ersättning utbetald måste formuläret Mother Tongue Tuition Application Form fyllas i och ges till sin svenska lärare eller till Anette Österholm senast den 20 september 2017. Detta formulär är bara en ansökan om kostnadsersättning.


En bekräftelse av att eleven har deltagit i den svenska undervisningen sker genom att formuläret Mother Tongue Reimbursement Application Form fylls i och lämnas till sin svenska lärare eller Anette Österholm senast den 8 maj, 2017. Ersättning för hemspråksundervisning, skolåret 2016/2017, betalas ut av ICS under julimånad 2017..........................................................................................................................................................................................................................................................................................


Zürich International School (ZIS) i Wädenswil/Kilchberg


De elever, som har sin vanliga undervisning på ZIS i Wädenswil eller Kilchberg, får en kostnadsersättning för hemspråksundervisning av skolan.   


Har du frågor angående bidraget, vänd dig till:


Kattis Lidholm Andersson

Skolföreningens kontaktperson på ZIS i Wädenswil och Kilchberg

e-post: kattis(at)svenskaskolforeningen.chCopyright © All Rights Reserved      Schwedischer Schulverein - Postfach 209 - 8126 Zumikon


Hemsidan stöds inte av Internet Explorer 7 eller äldre version. Ladda ner en nyare version här >>