Behörighetskrav
Svenska Skolföreningen Zürich - Aargau - Schwyz - Zug - Schaffhausen

BehörighetskravSkolföreningen välkomnar barn från årskurs 1 upp till och med gymnasiet med krav om att svenskan är ett levande språk i hemmet. Genom att använda svenskan i det dagliga umgänget får barnet de grundläggande kunskaper i svenska, som behövs för hemspråksundervisningen. Det är av stor vikt för att eleven ska kunna följa undervisningen på ett sätt som är optimalt både för den enskilda eleven och för klassen som helhet.


 
Copyright © All Rights Reserved      Schwedischer Schulverein - Postfach 209 - 8126 Zumikon


Hemsidan stöds inte av Internet Explorer 7 eller äldre version. Ladda ner en nyare version här >>